Những tên khai sinh ‘độc lạ’ nhất Việt Nam

Tên nữa Tây nữa Ta.

Tên nữa Tây nữa Ta.

Cái tên chắc chắn không đụng hàng.

Cái tên chắc chắn không ‘đụng hàng’.

Có lẽ phụ huynh là người hâm mộ phim Bao Thanh Thiên.

Có lẽ phụ huynh là người hâm mộ phim Bao Thanh Thiên.

OK, cái họ đã thấy chất rồi.

OK, cái họ đã thấy ‘chất’ rồi.

Cái tên nói lên tất cả.

Cái tên nói lên tất cả.

Một họ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam.

Một họ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam.

OR họ này cũng thuộc hàng có 1-0-2.

‘OR’ họ này cũng thuộc hàng có 1-0-2.

Nhìn tên là biết người đẹp rồi.

Nhìn tên là biết người đẹp rồi.

>> Xem tiếp

Bác Ba Phi tổng hợp

Bình luận Facebook