Báo chí quốc tế viết về tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời